Tom Jones

3. Tom Jones

Perfformwyr (2072 o bleidleisiau)

1940 –

Y cerddor a"r canwr enwocaf a gynhyrchodd Cymru erioed.

Ym 1964 pan gyhoeddodd y BBC ei fod yn "rhy boeth i"w drafod" a"i wahardd o"u tonfeddi, roedd hi"n ymddangos bod gyrfa Tom Jones wedi dod i ben ar l cyhoeddi dwy record sengl yn unig. Yn ffodus, nid oedd yr orsaf radio answyddogol, Radio Caroline, yn ofni canlyniadau moesol chwarae It"s Not Unusual ac fe gafodd y gân lwyddiant ysgubol yn rhyngwladol.

Mae"r ffin rhwng llwyddiant a methiant yn un denau. Nid oes yr un artist wedi gweithio"n galetach i hyrwyddo"r cyntaf ac i ostwng effaith yr ail. Dim ond dwy gân y mae Jones wedi"u hysgrifennu yn ystod ei yrfa faith ond mae wedi perfformio miloedd.

O ganlyniad, mae wedi troi ei law at bob arddull gerddorol o calypso i "swingbeat", gan weithio gydag amrywiaeth rhyfeddol o artistiaid cyfoes o"r ffigwr chwedlonol Wyddelig, Van Morrisson i"r anarchwyr anhysbys o swydd Efrog, New Model Army.

Mae Jones wedi dibynnu"n helaeth ar arweiniad y rheiny y tu l i"r llenni. Cafodd ei ddarganfod ym 1963 gan y cyfansoddwr Gordon Mills pan oedd yn brif leisydd gyda"r grŵp Tommy Scott And The Senators a oedd yn chwarae yng nghlybiau"r Rhondda.

Pan oedd recordiau Jones yn cael eu chwarae ar y radio ar ddechrau ei yrfa, fe fyddai"n aml yn cael ei gamgymryd am un o"r cantorion "soul" du yr oedd ef, fel llanc ar ei dyfiant ym Mhontypridd, yn eu haddoli. Goruchwyliodd Mills y trawsnewidiad o ganwr rhywiol y "blues" i ganwr clybiau Las Vegas, gan ei wneud yn seren ryngwladol ar yr un pryd.

Mae ei enw fel plesergarwr wedi glynu wrtho o hyd. Mae"n dal yn briod Linda, ei gariad o gyfnod plentyndod, ac mae wedi parhau"n hynod rydd rhag beirniadaeth gyhoeddus am honiadau o anffyddlondeb.

Pan gymerodd ei fab Mark Woodward y swydd rheoli wedi marwolaeth Mills ym 1986, ei nod oedd ei dynnu i ffwrdd o safleoedd cysurus clybiau Las Vegas a"i roi yn l yn llygad y cyhoedd.

Hyd yn oed pan nad oedd ei waith cyfoes yn gwerthu"n arbennig o dda, byddai"r cyhoedd yn cael eu hatgoffa i brynu ei recordiau clasurol o"r 1960au. Er hynny, ni fyddai"r pyndit mwyaf optimistaidd wedi rhagweld llwyddiant rhyfeddol ei albwm Reload ym 1999.

Dyma"i albwm rhif Un cyntaf ers 1968, ac mae wedi gwerthu dros bedair miliwn o gopau ledled y byd. Nid am y tro cyntaf, mae Jones fel petai yn mwynhau y gorau o"r ddau fyd.

Eich sylwadau chi

Mae ganddor llais gorau i mi glywed erioed ac maen falch iawn oi dreftadaeth Gymreig.

Fel nifer ohonom o dde Cymru, ni all siarad Cymraeg ond mae wedi carioi Gymreictod gydag ef dros y byd i gyd. Oherwydd ei allu dros y blynyddoedd i ganu unrhyw beth a rhoi arddull a phresenoldeb unigryw ei hunan, ond yn fwy na hynny y llais Cymreig gwych hynny syn parhau i ddiddanu cynulleidfaoedd byw dros y byd.

Perfformiwr tragwyddol nad yw wedi anghofio ei wreiddiau.

Ychwanegwch eich sylwadau

© 2003/2004. Cedwir pob hawl Culturenet Cymru